Προμηθευτες PDF Εκτύπωση E-mail

Στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας συμβάλλουν οι παρακάτω εταιρίες οι οποίες μας τροφοδοτούν σε:

 

Μηχανολογικό εξοπλισμό:

 

•    NILFISK ADVANCE
•    TASKI HELLAS
•    KARCHER HELLAS
•    ECOLAB

 

Χημικά και γενικώς αναλώσιμα υλικά:

 

•    JOHNSON DIVERSEY
•    BUZIL
•    DR. SCHNELL
•    ADAMS CLEANING
•    MOPATEX HELLAS
•    CISNE
•    Y-NOT PLASTIC A.E.

 

* Οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε μπορείτε να έχετε στη διάθεσή σας συστατικές επιστολές από τις εν λόγω εταιρίες, καθώς επίσης και τα Δεδομένα Ασφαλείας Υλικών (M.S.D.S.), των υλικών που θα χρησιμοποιήσουμε.* Η εταιρία μας διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητας (ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 9001:2008) καθώς επίσης και Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΟΤ 1801/ΟΗSAS 18001).

 

Copyright © 2019 ..::Παππάς Ο.Ε.::. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL..
Design by DreamWeb