Υδροαμμοβολη PDF Εκτύπωση E-mail

Τι είναι η Υδροαμμοβολή; Mε την υδροαμμοβολή καθαρίζονται συνήθως βιομηχανικοί χώροι, τα ύφαλα των πλοίων, απομακρύνονται σαθρά τμήματα διαφόρων επιφανειών και επιφανειακές εναποθέσεις ρύπων. Γίνεται με χρήση συμπιεστών με μεταλλικά ράμφη, που έχουν στην κεφαλή τους ακροφύσια διαφόρων διαστάσεων. H υδροαμμοβολή είναι μια βελτιωμένη μέθοδος καθαρισμού που εφαρμόζει χαμηλότερες τιμές πίεσης αλλά είναι πιο αποτελεσματική.


 

Copyright © 2019 ..::Παππάς Ο.Ε.::. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL..
Design by DreamWeb