Αφαιρεση Graffiti PDF Εκτύπωση E-mail

To Graffiti είναι σήμερα ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Στις περισσότερες χώρες το graffiti είναι εγκληματική πράξη. Είναι καταστροφή ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας που προκαλεί μεγάλο οικονομικό και συναισθηματικό κόστος.
Πολύ συντηρητικές εκτιμήσεις που έχουν γίνει ανεβάζουν το κόστος καταπολέμησης του graffiti ετησίως σε 20-25 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχει αποδειχτεί ότι το graffiti είναι ένδειξη πολλών άλλων κοινωνικών προβλημάτων. Επιπλέον η αποδοχή του graffiti προκαλεί αίσθημα ανασφάλειας και δίνει την εικόνα ελλιπούς αστυνόμευσης και έλλειψη οργάνωσης που οδηγούν στην συνέχεια σε άλλες ποινικές πράξεις.
Το graffiti σήμερα αποτελεί τρόπο έκφρασης της Hip-Hop κουλτούρας παγκοσμίως. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν εκατοντάδες σελίδες στο Internet για την επικοινωνία δημιουργών graffiti που ενημερώνουν τους συναδέλφους τους για καινούργια χρώματα και τεχνικές που κάνουν δύσκολη την αφαίρεση του graffiti.
Στην Ελλάδα ειδικά στις μεγάλες πόλεις το πρόβλημα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις μιας και δεν υπάρχει καμία μέριμνα ή πολιτική για την αντιμετώπιση του graffiti. 

Copyright © 2019 ..::Παππάς Ο.Ε.::. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL..
Design by DreamWeb